Türkiye'nin Sağlık Platformu

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi / 0 372 261 20 02

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi

Yönetim felsefemizin temelini; “Tüm sağlık hizmetlerinde, tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden, hasta haklarına saygı duyarak, içinde yaşadığımız toplumu uluslararası kalite standartlarındaki hastanecilik anlayışıyla buluşturmak” oluşturmaktadır. Hastanemiz 10 yılı aşan geçmişinde finansmanını kendi öz kaynaklarından sağlayarak ve sürekli hizmet portföyünü genişleterek modern tıbbın sunduğu olanakların tümünü sizler için kullanmakta ve sağlıkta kalite anlayışıyla hizmetlerine devam etmektedir. Hastanemizde sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz verilmekte ve bütünlük arz etmektedir. Bu anlayış içinde hastanemizde tüm branşlarda deneyimli ve güçlü kadrosuyla teşhis, tetkik, her türlü cerrahi girişim, yoğun bakım ve yataklı tedavi hizmetleri, üst düzey kalitede sunulmaktadır. Amacımız sağlık sorunları ve gereksinimleri nedeniyle hastanemize başvuran hastalara güler yüzlü ve sıcak bir kabul, temiz bir ortam, süratli vesürekli iyileştirilen bir hizmet ağı ile en kaliteli tanı ve tedavi hizmetini sunmaya çalışmaktır. HİZMETLERİMİZ VE YENİLİKLERİMİZ Hastanemiz inşaatı sırasında gerekli olan ama artık gereksinimi ortadan kalkan eski blok adlandırmalarımız basit ve anlaşılabilir şekilde “A, B, C ve D “olacak şekilde yeniden tanımlanmıştır. Tam gün yasasının yürürlüğe girmesi sonrasında mesai dışı özel muayene olanağı ortadan kalktığı için A blok zemin katta oluşan yeni mekânlarda yeni poliklinikalanları oluşturulmuş ve özellikle hasta yoğunluğu fazla olan branşlarda ikinci poliklinik odaları tesis edilmiştir. Ayaktan teşhis ve tedavi süreçlerinde özellikle poliklinik muayeneleri sonrasıistenilen tetkiklerin gerçekleştirilmesi sırasında dağınık yerleşim gösterenKan Alma, Örnek Toplama, EKG, Radyoloji ( Direkt Röntgen, BilgisayarlıTomografi, USG, Mamografi ) gibi birimler A blok bodrum 1. Katta yeni oluşturulan mekâna toplanmıştır. Bu şekilde poliklinik muayenesi sonrası hastalarımızın çoğunun tek bir birim içinde tüm tetkikleri yapılabilmekte ve gereksiz zaman kayıplarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 2011 yılında faaliyete geçirilen Hasta Yönlendirme Birimimiz, hasta ve yakınlarına danışmanlık ve gereksinim duyan hastalarımızın ilgili hizmet ünitelerine yönlendirilmesi işlevini yerine getirmekte olup; Acil Servis, Poliklinikler,Tetkik Ünitelerimiz, Ameliyathane Girişi ve Başhekimlik bölgelerinde hizmet sunmaktadır. Bu birimin kuruluş amacı 543 yataklı olarak 52.000 m2’lik biralanda hizmet sunan hastanemizden yararlanan hasta ve yakınlarının hastanemizile ilgili işlerini en az çaba, zaman ve emek harcayarak bitirebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu birimimiz kurulduğu andan bu yana önemli mesafeler kaydederek hizmet kalitemize oldukça önemli katkılar sağlamaktadır. Hasta memnuniyetinin artırılması, bekleme sürelerinin azaltılması, hastaların randevu almalarının ve poliklinik girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla merkezi olarak hizmet veren hasta kabul sistemimiz değiştirilmiş, her poliklinik katına ilgili polikliniklere ait tüm evrak kayıt işlemlerinin yapılması ve takip edilebilmesi amacıyla kayıt kabul birimleri tahsis edilmiştir. Ayrıca hastalarımızın telefonla poliklinik randevusu alabilmelerinin yanı sıra hastanemize geldikleri anda da ilgili polikliniğin kayıt kabul birimlerinden randevu alabilmeleri sağlanmıştır. Yine özellikle hasta yoğunluğu fazla olan polikliniklerde hizmetin kalite ve verimliliğinin artırılması amacıyla ilgili birime sekretarya tahsisi sağlanmıştır. Radyoloji birimimizce gerçekleştirilen Direkt Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans gibi tetkiklerin sonuçları Hastane OtomasyonSistemimize entegre edilen PACS yazılımı sayesinde ilgili poliklinik hekimine ağ üzerinden bilgisayar yoluyla ulaşmakta ve hem hasta film sonuçlarını beklemek zorunda kalmamakta, hem de ilgili hekim sonuçlara hasta dosyası üzerinden hızlı bir şekilde ve yüksek kalitede ulaşabilmektedir. Radyoloji birimimize eklenen yeni Bilgisayarlı Tomografi cihazının yanısıra Magnetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografi çekimlerinde başlanan yeni vardiya sistemi ile 23.00’e kadar çekimler sürdürülmekte ve gerçekleşmesi geciken randevu sayıları önemli ölçüde azaltılmıştır. Hastanemiz web sitesi üzerinden hastalarımızın yaptırdıkları tetkiklerin sonuçlarını görebilmelerine olanak sağlayan on-line bağlantı hattı devrede olup,hastalarımız bulundukları her yerden tetkik sonuçlarına internet yoluyla ulaşabilmektedirler. Hastanemizde sunulan hizmetlerin hasta ve yakınlarınca değerlendirilmesine yönelik olarak periyodik olarak anket çalışmaları yapılmaya başlanmış olup, sonuçlar üst yönetimimizce değerlendirilecek ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Hastanemiz Acil Servisi mevcut alanları ile bölgesel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmaya başladığı için yapılan yeni proje çerçevesinde ilimiz hayırseverlerinden Velioğlu Ailesinin katkılarıyla yeni Acil Servis revizyon inşaatı başlamış olup, tamamlandığında bölgemizin acil hasta ihtiyaçlarını çağdaş anlayışla karşılamaya devam edecektir. Hastanemizde halen Yetişkin Onkoloji, Çocuk Onkolojisi, Torasik Onkoloji, Hematoloji, Gastroenteroloji, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Endokrinoloji alanlarında dahili, Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi, Üroloji, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Jinekoloji, Çocuk Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji alanlarında da cerrahi olarak kanserli hastalarımıza hizmet sunulmaktadır. Onkolojik birimlerimize bağlı Kemoterapi Ünitelerinde ortalama olarak günlük 55 hasta, RadyoterapiÜnitelerinde ortalama olarak günlük 65 hasta tedavi hizmeti almaktadır. Kanserli hastaların erken tanı ve takibinde gelişen teknoloji bağlamında Pozitron Emisyon Tomografisi (PET CT) olmazsa olmaz bir cihaz haline gelmiş olup; hastalarımıza erken tanı konulması ve takibi amacıyla mutlaka hastanemize kazandırılması gerekmekte idi. Hastanemizin hizmet verdiği Batı Karadeniz Bölgesindeki hiç bir hastanede bu cihaz mevcut olmayıp, tanı ve tedavisinde bu cihaza ihtiyaç duyulan hastalar il dışına sevk edilmektedir. Pozitron Emisyon Tomografisi (PETCT) cihazının kuruluş işlemleri devam etmekte olup kısa bir zaman dilimi içinde halkımız hizmetine sunulacaktır. Hastanemiz dış alanlarında sürdürülen düzenleme çalışmaları hızla tamamlanıp hastalarımızın hastane dışı alanlarda da rahat nefes almalarını sağlayacak yeşil alanlar ve dinlenme alanları yapımı hızla devam etmekte olup,çalışmalar kısa bir süre içinde tamamlanacaktır. Uluslararası standartları benimseyen, çağdaş alt yapımız ve uzman ekibimizle birlikte bölgemize gelişmiş ülkeler standardında hizmet vermenin gururunu taşıyoruz. En büyük idealimiz, sürekli uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vermek ve hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır. Türk insanına hak ettiği değeri gösterebilmek için, en üst düzeydeki yöneticisinden tüm çalışanlarına kadar, emeğini, sevgisini, tutkusunu ve yüreğini ortaya koyan modern, güvenilir, kurumsallaşmış, yeniliğe açık, kaliteden ödün vermeyen yapısıyla  ve sürekli kendisini yenileyen iç dinamikleriyle Üniversite Hastanemiz, bugünün adımlarını yarınlara taşımanın sorumluluğunun bilincinde yoluna devam etmektedir.
Doktor Yorum.org Size Neler Sunuyor?

96 Hastalık Bilgisi, 5749 Adet ilaç bilgisi, 1612 Hastane bilgisi ve yorumu yer almaktadır

Sitemizde bulunan bilgiler, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Doktoryorum.org Ekibi